Activiteitenprogramma

Op basis van vragen en ideeën van bezoekers hebben wij een programma gemaakt. Het maandprogramma passen wij doorlopend aan op basis van wensen en ervaringen.
 
 Vaste/Terugkerende activiteiten zijn:
 • Mantelzorgochtend, elke maandag t/m 28 mei 2018 (vanaf 1 juni 2018 is de Bovenkamer op maandag gesloten)
 • Bovenkamerkoor, vanaf 10 april 2018 elke dinsdagochtend en ook in 2020 zolang er voldoende animo is. Af en toe treedt het koor op, zie ook het filmpje op onze Facebookpagina.
 • Spreekuur casemanagers dementie, elke derde dinsdagochtend van de maand
 • Workshop “Kopje Theekenen”,  een-of tweemaal per maand op dinsdag of woensdag
 • Workshops Tai Chi, regelmatig op dinsdagmiddag sinds maart 2019.
 • Muziek met Gideon, regelmatig op woensdagochtend. De activiteit werd in 2017/2018 verzorgd door Koen van Ravensberg en is in februari 2019 overgenomen door Gideon Biegstraaten.
 • Sjoelen, regelmatig op woensdag of vrijdag.
 • Meer Bewegen voor Ouderen, regelmatig op dinsdag- en donderdagmiddag (in 2019 en 2020 steeds op donderdagen)
 • Soepdag, wekelijks op donderdag tot en met mei 2018 en vanaf oktober 2019
 • Geheugenspreekuur GGNet, elke eerste donderdagochtend van de maand, tot en met december 2018 (als gevolg van bezuinigingen van de Gemeente Zutphen kan het spreekuur in/vanaf 2019 niet meer plaatsvinden)
 • Ontspanningsuur, tweemaal per maand, in 2018 op maandag- of donderdagochtend, in 2019 en 2020 op vrijdagochtend.
 • Wandelen en lunchen (of andersom), regelmatig op vrijdag
 • Als vanouds dansen, regelmatig op vrijdagmiddag, sinds juli 2019 tweemaal per maand
 
 
In de Bovenkamer kunt u verder deelnemen aan (andere) creatieve workshops, tafeltennis, tafelvoetbal, gezelschapsspellen, het maken van legpuzzels of woordpuzzels, muziek luisteren, maar ook bijvoorbeeld spelen op de piano of het keyboard. Uw ideeën zijn welkom!
Voor een kopje koffie of thee, gezelschap en het uitwisselen van informatie/ervaringen, kunt u van dinsdag tot en met vrijdag terecht in onze huiskamer van 10.00-16.00 uur (vanaf 1 juni 2018 niet meer op maandag).

 

PROGRAMMA DOWNLOADEN

Onze huidige activiteiten kunt u vinden in het maandprogramma, zie onderaan deze pagina.
 

 

VOORLICHTING EN PROJECTEN IN DE BOVENKAMER

De Bovenkamer organiseert ook voorlichtingsbijeenkomsten over dementie. Regelmatig kunt u in de grote zaal van de Kaardebol een presentatie over de Bovenkamer bijwonen. De laatste presentatie was op maandagmiddag 6 mei 2019 om 14.00 uur. Binnenkort plannen we een datum in het eerste kwartaal van 2020. Iedereen is welkom! Deze presentatie komen we overigens ook graag op een door u gewenste locatie geven.
Op 15 maart 2018 was er een theater over dementie in de Kaardebol. Daarnaast organiseren wij andere voorlichtingsactiviteiten- en bijeenkomsten, óók voor onze vrijwilligers.
In september 2018 was er opnieuw een theater over dementie, deze keer in St. Elisabeth. Een samenwerking tussen het Alzheimer Café Zutphen, het Odensehuis, Sutfene en de Bovenkamer Zutphen in het kader van Wereld Alzheimer Dag. In september 2019 organiseerden genoemde partijen op Wereld Alzheimer Dag, zaterdag 21 september, ‘dansen en ontmoeting’, met aansluitend een kleine informatiemarkt over ontmoeting, voorlichting en activiteiten rondom dementie. 
 

Op woensdag 28 maart 2018 startte het project ‘Teken de wereld van Jo Spier’, een samenwerking tussen het Odensehuis en de Bovenkamer Zutphen met medewerking van Musea Zutphen en kunstenares Karolien Blankers. De gemaakte werkstukken waren van 18 mei t/m 15 juni op dinsdag t/m vrijdag tussen 12.30-13.30 uur te bezichtigen in de Bovenkamer en van 17 juni t/m 8 juli tijdens openingstijden in het Odensehuis (zie www.odensehuiszutphen.nl). Informatie over het project vindt u elders op de website.


In oktober 2019 startte opnieuw een project waarbij Musea Zutphen, het Odensehuis en de Bovenkamer Zutphen samenwerken. Binnenkort kunt u hier meer over lezen.

 


Het Paasweekend is jaarlijks het startweekend van het seizoen op de Kaardebol, in 2018 was het ook de start van de uitvoering van het door gemeenteraad goedgekeurde ontwikkelplan voor de Kaardebol. Zodoende was de Bovenkamer in het Paasweekend extra open. In 2019 was de Bovenkamer tijdens het Paasweekend extra open op zaterdag 20 april, zondag 21 april en maandag 22 april van 11.00-14.00 uur. In en vanaf het Paasweekend zijn jaarlijks ook veel andere activiteiten op het terrein, bekijk hiervoor de Facebookpagina van de Kaardebol


In mei 2018 startte de voorbereidingen voor het SOMASONO project in de Bovenkamer. Op 26 november 2018 is door wethouder Mathijs ten Broeke de SOMASONO bank onthuld. Daarmee startte de onderzoeksperiode ‘voelbaar geluid en beginnende dementie’. Lees hierover in dit artikel. Het project wordt in 2019 en 2020 voortgezet. U kunt zich in de Bovenkamer aanmelden voor een kennismakingssessie.


In juli en augustus 2019 is er binnen het project ‘Bewegen in de Zomer’ de mogelijkheid geboden om wekelijks twee- of driemaal per week mee te doen aan verschillende beweegactiviteiten. Dankzij projectfinanciering van het Oranje Fonds, Fonds Sluyterman van Loo en het RCOAK kan men ook kennis maken met seniorenboksen. Klik hier voor meer informatie over seniorenboksen. Klik hier voor het volledige programma van ‘Bewegen in de Zomer’. In september t/m november was er een vervolg. En wie weet ook nog in 2020…


Houd onze website en nieuwsberichten in de gaten! Voor de nieuwsberichten kunt u zich aanmelden via info@debovenkamerzutphen.com.


 

Via deze link kunt u het activiteitenprogramma van januari 2020 downloaden. Afgedrukte versies zijn verkrijgbaar in de Bovenkamer. Onderaan dit artikel is het maandprogramma ook weergegeven.

Zelf het programma printen? Dan raden wij u deze versie van het activiteitenprogramma van januari 2020 aan, in andere lay out en zonder kleur. Let op: Daarin staan de meeste activiteiten vermeld, echter niet alle activiteiten. 

In de agenda kunt u per activiteit meer informatie vinden.
 
We nodigen u en/of de mensen uit uw netwerk van harte uit om de Bovenkamer te bezoeken en deel te nemen aan de activiteiten.