Muziek met Gideon

In april 2017 startte de Bovenkamer een muziekactiviteit, met bijzondere aandacht voor ouderen en mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie, onder begeleiding van muziekagoog Koen van Ravensberg. In februari 2019 is de activiteit overgenomen door muziekagoog Gideon Biegstraaten. De data kunt u verderop in dit artikel lezen. Locatie: de Kaardebol, Harenbergweg 1 te Zutphen.

Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom. En neem gerust iemand mee.

De data en meer informatie kunt u hieronder lezen.

Algemene informatie:

Inloop vanaf 10:00 uur (tevens voor het betalen van de eigen bijdrage).

Muziekactiviteit van 10:30 tot 12:00 uur.

Deelnemers kunnen zelf kiezen of zij éénmalig, regelmatig of elke keer deelnemen. Deelname van een familielid, verzorg(st)er of vriend(in) stellen wij erg op prijs.

Vooraf opgeven is niet nodig.

Voor deze activiteit vragen wij een eigen bijdrage van € 2,50 per keer. De activiteiten strippenkaart van de Bovenkamer kan hiervoor ook gebruikt worden.

In 2019 geplande data:

  • woensdag 13 en 27 februari
  • woensdag 13 en 27 maart
  • woensdag 10 april
  • woensdag 8 en 22 mei
  • woensdag 5 en 19 juni
  • woensdag 3, 17 en 31 juli
  • woensdag 11 en 25 september
  • woensdag 9 en 23 oktober
  • woensdag 6 november
  • woensdag 4 en 18 december.

Bij voldoende interesse zal de activiteit in 2020 voortgezet worden.

Daar Koen van Ravensberg een nieuwe baan heeft met ingang van 1 februari 2019, heeft Gideon Biegstraaten (eveneens muziekagoog) zijn sessies vanaf 13 februari overgenomen. Zodoende ziet u Koen nog op een deel van onderstaande flyers.

Koen van Ravensberg: “Muziek is een krachtig middel om contact te maken met jezelf en met de ander. Het werkt activerend en nodigt uit om in beweging te komen. Het helpt om je te uiten. Het wekt allerlei gevoelens op. En de ervaring van herinnering is een fijn gevoel, in het bijzonder bij mensen met dementie! Ook ervaar ik telkens weer hoe fijn en belangrijk het is om via de muziek de verstilling op te zoeken: een sfeer van stilte en rust te creëren, waarin je kan ontspannen, genieten en helemaal mag zijn wie je bent!”

“Als muziekagoog maak ik gebruik van muziek om mensen te ondersteunen. Ik werk doelgericht, afgestemd op het individu dan wel de groep. In mijn omgang met mensen zoek ik altijd naar zijn of haar volle kracht, de mens achter zijn beperking! In mijn werk gaat het om het vergroten van het welzijn van de mens! Ik werk met herkenbare liederen, improvisaties, klankbad en maak gebruik van allerlei instrumenten. Daarnaast maak ik gebruik van bewegingsvormen, omdat beweging zo belangrijk is voor oudere mensen en zeer goed samen gaat met muziek.”

Familie, vrienden en verzorgers welkom!

“In mijn ervaring als muziekagoog heb ik gemerkt dat het heel waardevol is als familie, vrienden en verzorgers van de deelnemers aanwezig zijn in de muzikale sessies! Het kan heel ondersteunend werken in het contact, juist omdat het inwerkt op gevoels- en zielsniveau. Muziek werkt sneller en effectiever dan het gebruik van woorden!”

Koen heeft de afgelopen jaren een brede ervaring opgebouwd als muziekagoog met allerlei verschillende doelgroepen.

Van april t/m juni 2017 heeft hij een project verzorgd op 2 psychogeriatrische afdelingen van Sutfene (Het Spijk en De Borkel-Flora). Van oktober 2016 tot februari 2017 heeft hij het project “Zingend en Swingend naar vroeger” verzorgd, een project voor 60+ers met en zonder dementie, in samenwerking met het Odensehuis Zutphen. Het laatste project kreeg vervolg in 2018 en 2019. Op Klein Engelenburg (onderdeel van Domus Magnus) in Brummen heeft hij zijn eerste ervaringen opgedaan als muziekwerker voor ouderen met dementie. Momenteel werkt hij op Thomashuis Zenderen (kleinschalig wonen voor volwassenen met een verstandelijke beperking) en tweemaal per maand in de Bovenkamer. Per februari 2019 treedt Koen als muziekagoog in dienst bij Atlant en kan hij zodoende helaas geen sessies meer in de Bovenkamer verzorgen.

Muziek als ondersteuning van ouderen

Bekend is dat muziek van grote betekenis is voor ouderen en met name voor mensen met dementie. Onder andere Joris Slaets (hoogleraar ouderengeneeskunde) en Erik Scherder (hoogleraar neuropsychologie en bewegingswetenschappen) proberen de overheid en verpleeg- en verzorgingshuizen te overtuigen van het belang van het bevorderen van het welzijn van de mensen door creatieve activiteiten als muziek, beweging en kunst. Het muzikale brein zit diep in de hersenen en wordt niet snel aangetast. Dit maakt dat mensen die al ver in hun dementieproces zitten vaak nog wel reageren op muziek. Ook is bekend dat beweging van groot belang is. Het houdt het lichaam en de hersenen langer gezond en werkt ook positief op de gemoedstoestand van de mens.