Organisatie

De Bovenkamer Zutphen is een vrijwilligersorganisatie van twintig personen. Ook de bestuursleden zijn vrijwilliger. Er is één betaalde vaste kracht, de coördinator. Ook zij doet haar werk deels als vrijwilliger.

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding berust bij de coördinator. Voor nader overleg kan zij terecht bij de projectleider, bij het bestuur en bij de deskundigen van dementienetwerk Zutphen.

Het bestuur

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Noodzakelijk gemaakte onkosten kunnen vergoed worden. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Everdien Vanderlijde, voorzitter
  • Johan Drewes, secretaris
  • Jan te Lindert, penningmeester
  • Alfons Nederkoorn, projectleider

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. Een structureel aanbod van samenhangende dementiezorg te bieden, dat aansluit bij de behoeften en wensen van mensen met (beginnende) dementie en hun naasten.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Financiën

De voornaamste bron van inkomsten is een bijdrage vanuit de Wmo.

Wij zijn op zoek naar donateurs, maar ook incidentele giften zijn welkom. U kunt u aanmelden als donateur via het contactformulier. Eenmalige giften zijn welkom op rekeningnummer: NL14 TRIO 0198 5406 47 tnv Stichting de Bovenkamer Zutphen.

De stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat onder voorwaarden giften belastingaftrekbaar zijn. Zie website Belastingdienst.

 

Jaarverslagen

Stichting de Bovenkamer Zutphen werd opgericht bij notariële akte d.d. 16 maart 2016. De stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat onder voorwaarden giften belastingaftrekbaar zijn. Zie website Belastingdienst.

 

KvK: 65598563
RSIN/FI 8561.79.012