Organisatie

De Bovenkamer Zutphen is een professionele vrijwilligersorganisatie.

Vrijwilligers

De vrijwilligers van de Bovenkamer ontvangen bezoekers in een huiselijke sfeer en kunnen ondersteunen bij activiteiten, al dan niet in samenwerking met de hiervoor ingehuurde professional en de coördinator. Ook bieden vrijwilligers een luisterend oor bij het delen van ervaringen rondom (een vermoeden van) beginnende dementie en kunnen zij verwijzen naar passende informatie en/of ondersteuning.

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding berust bij een part-time coördinator. Zij ontvangt hiervoor bezoldiging. Voor nader overleg kan zij terecht bij de projectleider, bij het bestuur en bij de deskundigen van dementienetwerk Zutphen.

Het bestuur

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Noodzakelijk gemaakte onkosten kunnen vergoed worden. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Everdien Vanderlijde, voorzitter
  • Michiel van Alphen, penningmeester
  • Mariette van Mierlo, secretaris
  • Alfons Nederkoorn, projectleider
  • Huguette Verheij

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. Een structureel aanbod van samenhangende dementiezorg te bieden, dat aansluit bij de behoeften en wensen van mensen met (beginnende) dementie en hun naasten.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Financiën

De voornaamste bron van inkomsten is een bijdrage vanuit de Wmo.

Wij zijn op zoek naar donateurs, maar ook incidentele giften zijn welkom. U kunt u aanmelden als donateur via het contactformulier. Eenmalige giften zijn welkom op rekeningnummer: NL14 TRIO 0198 5406 47 tnv Stichting de Bovenkamer Zutphen.

De stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat onder voorwaarden giften belastingaftrekbaar zijn. Zie website Belastingdienst.

Jaarverslagen

Stichting de Bovenkamer Zutphen werd opgericht bij notariële akte d.d. 16 maart 2016. De stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat onder voorwaarden giften belastingaftrekbaar zijn. Zie website Belastingdienst.

KvK: 65598563
RSIN/FI 8561.79.012