Jaarverslagen

Jaarverslag 2019

Maar het was gelukkig ook een jaar vol nieuwe activiteiten, nieuwe bezoekers (het bezoekersaantal is verdubbeld) en een grotere groep vrijwilligers.

Uit: jaarverslag 2019, Voorwoord

Erratum: in het eerder gepubliceerde jaarverslag 2019 staat een drukfout in het financieel overzicht op bladzijde 9. Het juiste bedrag op de balans onder ‘Personeelskosten’ > ‘Vrijwilligersvergoeding en overig’ moet zijn: € 752 (i.p.v. € 18.747). De totalen klopten wel.
In de versie die u onderstaand kunt downloaden, staan de juiste bedragen in het financieel overzicht vermeld.

Jaarverslag 2018

Bestuur en vrijwilligers kijken met tevredenheid terug op dit jaar, maar ook met grote bezorgdheid voor de toekomst.

Jaarverslag 2016-2017

Uit de verhalen van en gesprekken met bezoekers van de Bovenkamer is er één item wat in het oog springt. De vrijheid en ongedwongen sfeer waardoor bezoekers zichzelf kunnen zijn en gemotiveerd worden hun eigen mogelijkheden aan te spreken.

Uit: jaarverslag 2016-2017, Hoofdstuk 5, Ervaringen

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting de Bovenkamer Zutphen werd opgericht bij notariële akte d.d. 16 maart 2016.

De stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit betekent dat onder voorwaarden giften belastingaftrekbaar zijn. Zie website Belastingdienst.