Vrijwilligersbeleid

Het beleid is erop gericht vrijwilligers binnen de Bovenkamer tot hun recht te laten komen en daarmee niet alleen een optimaal klimaat voor de bezoeker te creëren maar ook persoonlijk voldoening voor de vrijwilliger te bewerkstelligen.

Wat kun je verwachten? Bovenal waardering van onze bezoekers, een actieve bijdrage aan het welzijn van onze bezoekers en hun mantelzorgers, het verkrijgen van meer kennis van het omgaan met mensen met (beginnende) dementie,  werken in een gezellig team, ondersteuning en training vanuit de organisatie.

Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, maar naast de aangegane verplichtingen zijn er ook rechten zoals reiskostenvergoeding, WA-ongevallenverzekering, training en voorlichting en aandacht van de coördinator.

Maandelijks is er een vrijwilligersbijeenkomst.

Beloning

De Bovenkamer Zutphen is een vrijwilligersorganisatie met ongeveer twintig vrijwilligers en een parttime coördinator voor de dagelijkse leiding.

De wetenschap bij te dragen aan een beschaafde samenleving waarin mensen waardig kunnen leven, geeft voldoening en is een beloning voor allen die zich voor de Bovenkamer inzetten. Voor alle vrijwilligers blijft het daarbij. Alleen de coördinator ontvangt bezoldiging. Zij is in dienst bij de Bovenkamer.