Wet zorg en dwang

De Wet Zorg en dwang  (Wzd) vervangt de Wet Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Deze Wet gaat in per 1 januari 2020.De Wdz heet volledig: Wet zorg en dwang psychogeriatrische […]

Lees verder