Mantelzorgmiddag

Kaart niet beschikbaar

Datum & tijd
Datum: maandag 28/11/2022
13:00 - 16:00 uur


Op maandagmiddag is onze huiskamer van 13.00-16.00 uur open voor informatie over en aanmelden voor de  mantelzorggroep van de Bovenkamer, voor vaste en nieuwe bezoekers voor ontmoeting of een spelletje.

In januari 2023 is er een speciale actie voor mantelzorgers, waarbij zij op maandagmiddag een presentje kunnen ophalen in de Bovenkamer.

In onderstaand bericht leest u meer informatie:

Op de maandagmiddag in januari niet alleen aandacht, maar ook een presentje
voor mantelzorgers in De Bovenkamer!
 
De Bovenkamer vervult een belangrijke rol binnen de dementievriendelijke gemeente
Zutphen voor mensen die te maken krijgen met (een vermoeden van) beginnende
dementie. Wij bieden hulp, advies en de gelegenheid om te praten en jezelf te
kunnen zijn. Dat doen we in de huiskamer en via vele vraaggerichte activiteiten waar
je aan kunt deelnemen. De Bovenkamer is een actieve organisatie die voornamelijk
werkt met gemotiveerde vrijwilligers binnen een gezellig team. Betrokken mensen
met hart voor de medemens.

Maar, De Bovenkamer doet meer! Wij zijn er juist ook voor de mantelzorgers die
enorm veel werk verrichten voor de personen met (een vermoeden van) beginnende
dementie. Wij weten hoe ingrijpend en veelal zwaar deze taak is. Als mantelzorger
sta je immers erg dichtbij diegene die je lief is en waar je veel om geeft. Het lijkt voor
de buitenwereld vaak zo eenvoudig. “Dat doe je toch voor je naaste”, is een
veelgehoorde opmerking. Zo eenvoudig is het echter niet. Binnen De Bovenkamer
hebben wij gelukkig veel contact met mantelzorgers, wisselen we ervaringen uit,
maar bieden we vooral ontspanning.

We horen regelmatig dat mensen zich geen mantelzorger voelen of dat mensen niet
weten wat een mantelzorger eigenlijk precies is. Bent u iemand die veel zorgt voor
een ander? Als deze zorg langer dan 3 maanden duurt, minimaal 8 uur per week is
en onbetaald, dan bent u officieel mantelzorger. Rondom mensen met dementie zijn
vaak meerdere vaste mantelzorgers betrokken en worden de werkzaamheden en
uren verdeeld. De Bovenkamer wil deze mantelzorgers graag ondersteuning en
ontspanning bieden. Ook als u nog nooit in De Bovenkamer bent geweest, bent u
van harte welkom.

Mantelzorgers zijn tijdens openingstijden altijd welkom, maar elke maandagmiddag
tussen 13 en 16 uur is De Bovenkamer speciaal voor mantelzorgers geopend. En in
januari hebben we een leuk presentje voor mantelzorgers. Dit is een vervolg op de
actie voor mantelzorgers in het najaar van 2022, toen georganiseerd door een
samenwerkingsverband van zorgorganisaties die in Zutphen jaarlijks de Week van de
Mantelzorg organiseren.

U ontvangt op maandagmiddag naast informatie over wat De Bovenkamer voor
mantelzorgers biedt, ook informatie over andere ondersteuning voor mantelzorgers
èn in januari dus ook nog een presentje. Zien we u snel?

Locatie: De Bovenkamer, Harenbergweg 1, Zutphen (terrein de Kaardebol)
Kunt u in januari niet op maandag langskomen, maar wilt u wel in aanmerking komen
voor zowel de informatie als het presentje, dan vinden wij het fijn als u zich even bij
ons meldt. Stuur een mail aan: info@debovenkamerzutphen.com of bel met Chantal
Elskamp (06 24954318) of Erik Keune (06 28508700). Op de maandagmiddag bent u
altijd, zonder aanmelding vooraf, van harte welkom.

Overigens zijn op maandagmiddag ook andere bezoekers van harte welkom, net als                                                      van dinsdag t/m vrijdag tussen 10 en 16 uur. Voor informatie over de activiteiten van
de Bovenkamer: www.debovenkamerzutphen.com.

———————————————————————————————————————————-

In onderstaand bericht leest u meer informatie over de mantelzorggroep:

 

De Bovenkamer start met Mantelzorgmiddag

De Bovenkamer is er speciaal voor mensen die te maken krijgen met (beginnende) dementie. Wij bieden hulp, advies en de gelegenheid om bij ons te praten en vooral jezelf te kunnen zijn. Dat doen we in de huiskamer en via vele activiteiten waar je aan kunt deelnemen. Activiteiten, waar vraag naar is en dus geen vast programma. Noem het maatwerk. Wij zijn er juist ook voor de mantelzorgers, omdat zij enorm veel werk verrichten voor de personen met (beginnende) dementie. Een ingrijpende en veelal zware taak.

Om deze mantelzorgers nog meer van dienst te kunnen zijn met advies en hen te kunnen faciliteren, gaan wij vanaf maandag 4 Juli van start met een mantelzorggroep.  Tussen 13 en 16 uur ben je als mantelzorger van harte welkom. Samen met Everdien Vanderlijde en Huguette Verheij wordt er een programma uitgewerkt voor de komende 3 maanden. Waar nodig zullen andere vrijwilligers verder begeleiden en ondersteunen zodat er sprake kan zijn van respijtzorg (vervangende zorg voor de zorgvrager). De bijeenkomsten voor de mantelzorgers zijn altijd op maandagmiddag. Onderwerpen? Vooral wat de groep zelf wil gaan inbrengen, dus vraaggestuurd. Volgens ons zijn er meer dan voldoende onderwerpen.

Locatie: De Bovenkamer, Harenbergweg 1, Zutphen

Om effectief te kunnen werken is aanmelding noodzakelijk. Stuur een mail aan: info@debovenkamerzutphen.com of bel even met Chantal Elskamp 06 24954318 of Erik Keune 06 28508700

Voor het uitvoeren van activiteiten vragen wij een eigen bijdrage van Euro 2,50 of desgewenst een activiteitenstrippenkaart voor 5 maal deelname ad Euro 10. De koffie en thee is gratis.

Voor de vaste bezoekers van De Bovenkamer extra goed nieuws. Lang was De Bovenkamer op maandag gesloten maar voortaan op de maandagmiddag ook tussen 13 en 16 uur geopend.

Welkom!