Mantelzorgmiddag

Op maandagmiddag is onze huiskamer van 13.00-16.00 uur open voor informatie over en aanmelden voor de nieuw te starten mantelzorgmiddag, voor vaste en nieuwe bezoekers voor ontmoeting of een spelletje.

In onderstaand bericht leest u meer informatie over de mantelzorgmiddag:

De Bovenkamer start met Mantelzorgmiddag

De Bovenkamer is er speciaal voor mensen die te maken krijgen met (beginnende) dementie. Wij bieden hulp, advies en de gelegenheid om bij ons te praten en vooral jezelf te kunnen zijn. Dat doen we in de huiskamer en via vele activiteiten waar je aan kunt deelnemen. Activiteiten, waar vraag naar is en dus geen vast programma. Noem het maatwerk. Wij zijn er juist ook voor de mantelzorgers, omdat zij enorm veel werk verrichten voor de personen met (beginnende) dementie. Een ingrijpende en veelal zware taak.

Om deze mantelzorgers nog meer van dienst te kunnen zijn met advies en hen te kunnen faciliteren, gaan wij vanaf maandag 4 Juli van start met een mantelzorggroep.  Tussen 13 en 16 uur ben je als mantelzorger van harte welkom. Samen met Everdien Vanderlijde en Huguette Verheij wordt er een programma uitgewerkt voor de komende 3 maanden. Waar nodig zullen andere vrijwilligers verder begeleiden en ondersteunen zodat er sprake kan zijn van respijtzorg (vervangende zorg voor de zorgvrager). De bijeenkomsten voor de mantelzorgers zijn altijd op maandagmiddag. Onderwerpen? Vooral wat de groep zelf wil gaan inbrengen, dus vraaggestuurd. Volgens ons zijn er meer dan voldoende onderwerpen.

Locatie: De Bovenkamer, Harenbergweg 1, Zutphen

Om effectief te kunnen werken is aanmelding noodzakelijk. Stuur een mail aan: info@debovenkamerzutphen.com of bel even met Chantal Elskamp 06 24954318 of Erik Keune 06 28508700

Voor het uitvoeren van activiteiten vragen wij een eigen bijdrage van Euro 2,50 of desgewenst een activiteitenstrippenkaart voor 5 maal deelname ad Euro 10. De koffie en thee is gratis.

Voor de vaste bezoekers van De Bovenkamer extra goed nieuws. Lang was De Bovenkamer op maandag gesloten maar voortaan op de maandagmiddag ook tussen 13 en 16 uur geopend.

Welkom!