Organisatie

De Bovenkamer Zutphen is een professionele vrijwilligersorganisatie.

Vrijwilligers

De vrijwilligers van de Bovenkamer ontvangen bezoekers in een huiselijke sfeer en kunnen ondersteunen bij activiteiten, al dan niet in samenwerking met de hiervoor ingehuurde professional en de coördinator. Ook bieden vrijwilligers een luisterend oor bij het delen van ervaringen rondom (een vermoeden van) beginnende dementie en kunnen zij verwijzen naar passende informatie en/of ondersteuning.

Dagelijkse leiding

We hebben twee (betaalde) parttime coördinatoren.

Zij  leggen verantwoording af aan het bestuur en houden het bestuur op de hoogte van de werkzaamheden. Daarnaast overleggen zij met derden en partners in het veld en/of nemen deel aan relevante overleggen.

Het bestuur

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Noodzakelijk gemaakte onkosten kunnen vergoed worden. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Everdien Vanderlijde, voorzitter
  • Michiel van Alphen, penningmeester
  • Mariette van Mierlo, secretaris
  • Huguette Verheij, bestuurslid vrijwilligersbeleid
  • Rob Voskamp, bestuurslid projecten

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. Een structureel aanbod van samenhangende dementiezorg te bieden, dat aansluit bij de behoeften en wensen van mensen met (beginnende) dementie en hun naasten.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Financiën

De voornaamste bron van inkomsten is een bijdrage vanuit de Wmo.

Wij zijn op zoek naar donateurs, maar ook incidentele giften zijn welkom. U kunt u aanmelden als donateur via het contactformulier. Eenmalige giften zijn welkom op rekeningnummer: NL14 TRIO 0198 5406 47 tnv Stichting de Bovenkamer Zutphen.

De stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat onder voorwaarden giften belastingaftrekbaar zijn. Zie website Belastingdienst.

Jaarverslagen

Stichting de Bovenkamer Zutphen werd opgericht bij notariële akte d.d. 16 maart 2016. De stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat onder voorwaarden giften belastingaftrekbaar zijn. Zie website Belastingdienst.

KvK: 65598563
RSIN/FI 8561.79.012