Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. Een structureel aanbod van samenhangende dementiezorg te bieden, dat aansluit bij de behoeften en wensen van mensen met (beginnende) dementie en hun naasten.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.