Jaarverslagen

Jaarverslag 2021

Die glimlach op het gezicht van onze bezoekers is waar wij allen ons voor inzetten.

Uit: jaarverslag 2021, Voorwoord

Download en bekijk hier het jaarverslag 2021 van de Bovenkamer.

Jaarverslag 2020

Corona is bepalend geweest voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

Uit: jaarverslag 2020, Voorwoord

Download en bekijk hier het jaarverslag 2020 van de Bovenkamer.

Erratum: in het gedrukte jaarverslag 2020 staat per abuis tweemaal de WMO subsidie genoemd in het financieel overzicht op bladzijde 11. De totalen klopten wel.
In deze online versie staan de juiste bedragen in het financieel overzicht vermeld.

Jaarverslag 2019

Maar het was gelukkig ook een jaar vol nieuwe activiteiten, nieuwe bezoekers (het bezoekersaantal is verdubbeld) en een grotere groep vrijwilligers.

Uit: jaarverslag 2019, Voorwoord

Erratum: in het eerder gepubliceerde jaarverslag 2019 staat een drukfout in het financieel overzicht op bladzijde 9. Het juiste bedrag op de balans onder ‘Personeelskosten’ > ‘Vrijwilligersvergoeding en overig’ moet zijn: € 752 (i.p.v. € 18.747). De totalen klopten wel.
In de versie die u onderstaand kunt downloaden, staan de juiste bedragen in het financieel overzicht vermeld.

Jaarverslag 2018

Bestuur en vrijwilligers kijken met tevredenheid terug op dit jaar, maar ook met grote bezorgdheid voor de toekomst.

Jaarverslag 2016-2017

Uit de verhalen van en gesprekken met bezoekers van de Bovenkamer is er één item wat in het oog springt. De vrijheid en ongedwongen sfeer waardoor bezoekers zichzelf kunnen zijn en gemotiveerd worden hun eigen mogelijkheden aan te spreken.

Uit: jaarverslag 2016-2017, Hoofdstuk 5, Ervaringen

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting de Bovenkamer Zutphen werd opgericht bij notariële akte d.d. 16 maart 2016.

De stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit betekent dat onder voorwaarden giften belastingaftrekbaar zijn. Zie website Belastingdienst.