“Vind verdwaald de weg naar ons”

Wat doen we?

De Bovenkamer is – in de menselijke wervelwind – een ontmoetingsplek van rust en licht overzicht.

Voor wie is de bovenkamer?

De Bovenkamer wil iets betekenen voor mensen met beginnende dementie; mensen die geen zorg behoeven, maar wel een schouder.

wat willen we bereiken?

De Bovenkamer is binnen de gemeente Zutphen uitgegroeid tot een professionele stichting die een voortrekkersrol vervult in het blijven van een dementievriendelijke gemeente.

Ons doel:

Een structureel aanbod van samenhangende dementiezorg en ontspanning bieden, in de vorm van kennis, warmte en activiteit. Aansluiten bij de behoeften en wensen van mensen met (beginnende) dementie en hun naasten en zodoende verlichten wanneer het donker lijkt te worden.

Juist in het begintraject van dementie zijn er veel vragen; zowel voor degene die het overkomt als voor de omgeving. We streven ernaar alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, met onze bezoekers te verrichten.

samen sterk voor de bovenkamer

Het team van de Bovenkamer

De Bovenkamer is in de kundige handen van talloze vrijwilligers, twee coördinatoren en een toezichthoudend bestuur. Met eenzelfde passie en affiniteit tillen zij de Bovenkamer op en dat maakt dat de organisatie vleugels krijgt; van trots stijgen wij bijna op!

Dagelijkse leiding

Onze beroepskrachten zijn verantwoordelijk voor het dagelijks uitvoeren van het gekozen beleid; ze coördineren, plannen en leiden in goede banen.

Vrijwilligers

Alle vrijwilligers binnen de Bovenkamer zijn getraind in het geven van advies voor dementie, maar bovenal vergeten ze nooit om er gewoonweg te ‘zijn’.

Bestuur

Een bevlogen groep met grote affiniteit voor waar de Bovenkamer voor staat. Het bestuur heeft grote dromen, een lange adem, hart voor de zaak en passie voor het hoofd.

Samenwerkende organisaties

De Bovenkamer is trots op de intensieve samenwerking met ketenpartners, verschillende casemanagers en de gemeente Zutphen.

Onze organisatie

Financiën
  

Onze voornaamste bron van inkomsten is een bijdrage vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daarnaast zijn donaties en incidentele giften zeer welkom!

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting de Bovenkamer Zutphen werd opgericht bij notariële akte d.d. 16 maart 2016. De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling.

Jaarverslagen
 

Zoals het hoort, legt onze Stichting jaarlijks verantwoording af in een jaarverslag.

Donaties en incidentele giften

Wij zijn op zoek naar donateurs, maar ook incidentele giften zijn welkom.

U kunt u aanmelden als donateur door een mail te sturen aan info@debovenkamerzutphen.com. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.


Eenmalige giften zijn welkom op
rekeningnummer: NL14 TRIO 0198 5406 47 
t.n.v. Stichting de Bovenkamer Zutphen.