Op zoek naar nieuwe vrijwilligers

Wij komen graag in contact met nieuwe vrijwilligers om ons uitvoerende team te ondersteunen.

Vanwege de groei van het aantal bezoekers zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers als aanvulling op ons huidige enthousiaste team.

Wat doen onze vrijwilligers? Zij ontvangen bezoekers in een huiselijke sfeer en kunnen ondersteunen bij het uitwerken van ideeën voor en de uitvoering van uiteenlopende activiteiten, al dan niet in samenwerking met de hiervoor ingehuurde professionals en de coördinator. Ook bieden onze vrijwilligers een luisterend oor bij het delen van ervaringen rondom (een vermoeden van) beginnende dementie en kunnen zij verwijzen naar passende informatie en/of ondersteuning.

Na een korte introductie worden de vrijwilligers ingezet voor – bij voorkeur – twee dagdelen van drie uur per week. Eén dagdeel per week of juist meer dan twee dagdelen is ook bespreekbaar. De dagdelen worden per periode in overleg vastgesteld. De organisatie biedt potentiële vrijwilligers de kans om eerst een periode mee te draaien om te kijken of de vrijwilliger en de organisatie bij elkaar passen.

Wat kun je verwachten?  Bovenal waardering van onze bezoekers, een actieve bijdrage aan het welzijn van onze bezoekers en hun mantelzorgers, het verkrijgen van meer kennis van het omgaan met mensen met (beginnende) dementie,  werken in een gezellig team, ondersteuning en training vanuit de organisatie.

Ook mensen zonder (basis)kennis van dementie nodigen wij van harte uit te reageren. Je leeftijd is niet belangrijk, wel dat je iets wilt betekenen voor mensen met beginnende dementie.

Neem voor informatie en/of aanmelden contact op met coördinator Chantal Elskamp.
Bel 06-24954318 of stuur een e-mail naar info@debovenkamerzutphen.com.

  • Voor de vacature voor chauffeur, klik hier.
  • Voor de vacature voor bestuurslid, klik hier.