Zijn projecten jouw passie?

De Bovenkamer vervult een belangrijke rol binnen de gemeente Zutphen voor mensen die te maken krijgen met (een vermoeden van) beginnende dementie en voor mantelzorgers. Wij bieden hulp, advies en de gelegenheid om te praten en jezelf te kunnen zijn. Dat doen we in de huiskamer en via vele vraaggerichte activiteiten waar je aan kunt deelnemen. De Bovenkamer is een actieve organisatie die voornamelijk werkt met gemotiveerde vrijwilligers binnen een gezellig team. Betrokken mensen met hart voor de medemens.

Binnen het bestuur van de Bovenkamer is de functie vacant voor:

Bestuurslid Projecten

Als bestuurslid “projecten” maak je deel uit van een actief en dynamisch toezichthoudend bestuur. Binnen dit bestuur ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten die van belang zijn voor het optimaal functioneren van de Bovenkamer. Daarnaast ben je inzetbaar als bestuurder bij verschillende overlegvormen waarbinnen de stichting een rol speelt. Regelmatig neem je deel aan de vrijwilligersbijeenkomsten. Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van dementie. In voorkomende gevallen neem je deel aan overleg met derden.

Zoals alle bestuursfuncties betreft het hier een onbezoldigde functie. De tijdbesteding zal enkele uren per maand zijn. Het is een mooie én waardevolle rol omdat de ambities van de Bovenkamer veel mensen in en rondom de gemeente Zutphen kunnen helpen om dementie een plaats te geven binnen hun bestaan.

Meer informatie is te verkrijgen bij Huguette Verheij, bestuurslid P&O, telefoon 06 42458790. Reageren en solliciteren op deze vacature kan via de mail direct aan de voorzitter, Anja Derksen, anja@debovenkamerzutphen.com