Bezoek van de wethouder aan de Bovenkamer

Op 15 februari kwamen Jasper Bloem (wethouder gemeente Zutphen) en Marijn te Stroete (beleidsadviseur gemeente Zutphen) op werkbezoek bij de Bovenkamer. Doel: de blijk van waardering voor de bijdrage van de Bovenkamer om de gemeente Zutphen steeds meer dementievriendelijk te maken. Trots deelde de wethouder dan ook het certificaat van Alzheimer Nederland. Daarnaast namen Jasper en Marijn deel aan de activiteit “Muziek met Rosalinde” en spraken met deelnemers over hun beleving binnen de Bovenkamer. Na afloop spraken zij met een afvaardiging van het bestuur over de plannen, dromen en wensen van de organisatie en de ambitie om meer mensen te kunnen helpen.