“Wanneer de wereld kleiner wordt, openen wij onze deuren”

De Bovenkamer opent haar deuren wanneer de wereld kleiner wordt. Binnen de gemeente Zutphen zijn wij er voor mensen die te maken krijgen met (beginnende) dementie. We zijn er met vakkennis, een kop koffie, een praatje of één van onze vele activiteiten.

huiskamer

Durven delen vanuit veiligheid in heldere huislijkheid.


activiteiten

Omdat de Bovenkamer dicht bij haar bezoekers staat, maken wij onze activiteiten op maat.

KENNIS DELEN

We delen graag onze kennis aan allen die te maken krijgen met (beginnende) dementie én leren elke dag weer.

Van de Sarepta Stichting mocht de Bovenkamer een mooie gift ontvangen voor het jaar 2023. Als extra mochten wij ook eenzelfde gift verwelkomen voor het jaar 2024. Hartelijk dank! De gift over 2023 hebben wij […]
Niet bij de Bovenkamer. Mantelzorgers hebben een zware maar uiterst belangrijke rol bij de begeleiding van mensen met dementie. Bij de Bovenkamer zijn bezoekers die te maken hebben met beginnende dementie. Voor hen hebben we […]
Het activiteitenaanbod van de Bovenkamer is vraaggestuurd en daarmee bedoelen we dat we activiteiten uitvoeren waar de bezoekers om vragen. Niets is opgelegd of staat vast in een jaarrooster. Maar de activiteiten zijn slechts een […]

Mensen maken het verschil

De Bovenkamer is een professionele vrijwilligersorganisatie.

Vrijwilligers

Onze getrainde vrijwilligers hebben open armen waarin ze onze bezoekers ontvangen. In een huislijke sfeer bieden ze bijstand bij vragen en activiteiten aan, daarnaast zullen ze hen op passende informatie en ondersteuning wijzen.

Coördinatoren

Onze parttime medewerkers bundelen hun krachten in planning, organisatie en het begeleiden van de dagelijkse gang van zaken. De coördinatoren van de Bovenkamer plegen overleg met derden en met onze partners in het veld.

Bestuur

Een bevlogen groep met grote affiniteit voor waar de Bovenkamer voor staat. Het bestuur heeft grote dromen, een lange adem, hart voor de zaak en passie voor het hoofd.

Professionals

De Bovenkamer werkt samen met talloze professionals die hun expertise bevlogen inzetten tijdens wekelijkse activiteiten. Zij maken dat onze bezoekers het pand met hernieuwde energie en moed betreden- en verlaten.