Mantelzorgmiddagen succesvol

De Bovenkamer vervult een belangrijke rol binnen de dementievriendelijke gemeente Zutphen voor mensen die te maken krijgen met (een vermoeden van) beginnende dementie. Wij bieden hulp, advies en de gelegenheid om te praten en jezelf te kunnen zijn. Dat doen we in de huiskamer en via vele vraaggerichte activiteiten waar je aan kunt deelnemen. De Bovenkamer is een actieve organisatie die voornamelijk werkt met gemotiveerde vrijwilligers binnen een gezellig team. Betrokken mensen met hart voor de medemens.

In het voorjaar van 2023 is de Bovenkamer op de maandagmiddag van start gegaan met 2-wekelijkse bijeenkomsten voor mantelzorgers van mensen met dementie.

De reden? Mantelzorgers vervullen een onmisbare rol voor de personen met (een vermoeden van) beginnende dementie. Wij weten hoe ingrijpend en veelal zwaar deze taak is. Als mantelzorger sta je immers erg dichtbij diegene die je lief is en waar je veel om geeft. Het lijkt voor de buitenwereld vaak zo eenvoudig. “Dat doe je toch voor je naaste”, is een veelgehoorde opmerking. Zo eenvoudig is het echter niet.

Tijdens de bijeenkomsten bieden we respijtzorg voor de personen waar mantelzorgers voor zorgen: zij worden in de huiskamer van de Bovenkamer opgevangen door onze vrijwilligers. Binnen De Bovenkamer hebben wij veel contact met mantelzorgers, wisselen we ervaringen uit, maar bieden we vooral ontspanning.

Die ontspanning is een schot in de roos. De groep mantelzorgers heeft de afgelopen maanden veel leuke momenten beleefd met elkaar. Zo zijn er lezingen geweest, informatie middagen, jeu-de-boules gespeeld (meerdere keren) en een rondvaart met de fluisterboot. Op het programma staat nog veel meer: rondwandelingen, schilderen, verhalen vertellen etc. Vooral lekker samen bezig zijn en gewoon even “op adem komen”. En zoals alle activiteiten bij de Bovenkamer zijn ook al deze activiteiten op verzoek van de groep, vraaggestuurd dus.

Wij hebben nog plaatst voor nieuwe mantelzorgers. En als de groep te groot wordt creëren we gewoon een tweede groep. Mantelzorgers zijn uiterst belangrijk en als wij hen kunnen ondersteunen dan doe we dit graag.

Aanmelden kan via de e-mail of telefonisch bij onderstaande bestuursleden:

Huguette Verheij, 06 42458790, huguette@debovenkamerzutphen.com

Erik Smink, 06 21813603, erik@debovenkamerzutphen.com