Overhandiging van het eerste Levensboek

Op woensdagmiddag 26 juli is het eerste exemplaar van het Levensboek van de Bovenkamer overhandigd aan Jan Wiemer. Jan is één van de trouwe bezoekers van de Bovenkamer en was bij de start van het project direct enthousiast om mee te werken.

De overhandiging gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst waarbij uiteraard een aantal belangrijke mensen uit het leven van Jan aanwezig waren.

Een Levensboek is speciaal voor mensen die te maken hebben met (beginnende) dementie. De Bovenkamer is trots op deze uitgave.

In 2018 al is Everdien Vanderlijde (bedenker en oprichter van de Bovenkamer) gaan nadenken hoe een dergelijk concept vorm zou kunnen krijgen. Een Levensboek is van waarde om feiten en gebeurtenissen voor jezelf en anderen te borgen en geeft je als persoon een identiteit. Bij mensen die te maken hebben met dementie kan een dergelijke uitgave van toegevoegde waarde zijn bij het bieden van gespreksstof en het wordt geaccepteerd als een verlengstuk van iemands geheugen. En dat komt goed van pas bij mensen die te maken hebben met deze ziekte.

Eind vorig jaar is een begin gemaakt met de opzet en uitvoering van het Levensboek en zijn enkele vrijwilligers enthousiast aan de slag gegaan. Vooraf is een selectie gemaakt van onderwerpen die ter sprake zouden kunnen komen om zodoende een basis te hebben voor het verhaal. Bij mensen die te maken hebben met dementie is de spanningsboog kort en om die reden zijn er telkens relatief korte sessies geweest waar informatie met de deelnemer werd gedeeld. Er zijn dus veel interviews geweest met Jan, en de familie is er, waar mogelijk en gewenst, bij betrokken. Verhalen werden ondersteund met foto’s en soms tekeningen die uiteraard niet allemaal zijn verwerkt. Deze achtergrondinformatie in beeld gaf de vrijwilligers wel meer gevoel bij de verhalen. Het was een mooi traject en wij vinden het bijzonder dat wij dit mochten uitvoeren. Het Levensboek is vormgegeven in een mooie omslagmap met index.

Dit traject heeft de vrijwilligers veel geleerd en stelt hen in staat de opgedane kennis weer te delen met andere vrijwilligers. Op die wijze hopen we nog veel Levensboeken te kunnen vervaardigen.