Secretaris binnen het bestuur. Iets voor jou?

De Bovenkamer vervult een belangrijke rol binnen de gemeente Zutphen voor mensen die te maken krijgen met (een vermoeden van) beginnende dementie en voor mantelzorgers. Wij bieden hulp, advies en de gelegenheid om te praten en jezelf te kunnen zijn. Dat doen we in de huiskamer en via vele vraaggerichte activiteiten waar je aan kunt deelnemen. De Bovenkamer is een actieve organisatie die voornamelijk werkt met gemotiveerde vrijwilligers binnen een gezellig team. Betrokken mensen met hart voor de medemens.
Binnen het bestuur van de Bovenkamer is per maart 2023 de functie vacant voor:
Secretaris
Als secretaris maak je deel uit van een actief en dynamisch toezichthoudend bestuur. Binnen dit bestuur heb je een belangrijke rol om zaken goed te documenteren, archiveren en je bent vraagbaak voor de bestuurders. Je zorgt voor de agenda en notulen voor het maandelijks bestuur overleg. Regelmatig neem je deel aan de vrijwilligersbijeenkomsten. Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van dementie en deelt deze met de organisatie. In voorkomende gevallen neem je deel aan overleg met derden. In overleg met de penningmeester en de bestuurder communicatie lever je een bijdrage aan het jaarverslag.
Zoals alle bestuursfuncties binnen de organisatie betreft het hier een onbezoldigde functie. Per maand zul je gemiddeld enkele dagdelen in deze rol actief bezig zijn. Het is een mooie én waardevolle rol omdat de ambities van de Bovenkamer veel mensen in en rondom de gemeente Zutphen kunnen helpen om dementie een plaats te geven binnen hun bestaan.

Meer informatie is uiteraard te verkrijgen bij de huidige secretaris, Mariette Van Mierlo, 06 53350783. Reageren en solliciteren op deze vacature kan via de mail aan de voorzitter, Anja Derksen, anja@debovenkamerzutphen.com