handige downloads

Praktische informatie

Dit onderdeel van de website is speciaal bestemd voor documenten, verslagen, mededelingen en andere zaken die niet actueel meer zijn maar wel waarde hebben om achtergrondkennis op te doen. Vandaar deze bibliotheek.

DOCUMENTEN

Jaarverslagen

Jaarlijks legt de Bovenkamer verantwoording af in een jaarverslag. Hierin zie je niet alleen dat we (nog steeds) een gezonde financiële organisatie zijn, maar ook welke activiteiten we hebben georganiseerd en met welke organisaties we samen werken.

Links

Alzheimer Nederland

De website van Alzheimer Nederland bevat veel informatie over dementie.

www.alzheimer-nederland.nl

Alzheimer Nederland, afdeling Zutphen, Lochem, Vorden e.o. (Oost-Gelderland)

De Afdeling Zutphen, Lochem en Vorden organiseert verschillende activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten en wijst de weg naar hulp in uw omgeving.

www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/regionale-afdelingen/afdeling-zutphen,-lochem,-vorden-eo.aspx

De afdeling Zutphen, Lochem, Vorden en omstreken is per 1 januari 2017 gefuseerd met de afdelingen Achterhoek en Doetinchem en omstreken. Bekijk de website van de nieuwe Afdeling Oost Gelderland:  http://www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland.

Generali schadeverzekering maatschappij nv

Deze verzekeringsmaatschappij heeft een kennisdossier in het leven geroepen waarin alle medische en wettelijke bepalingen rondom autorijden met Alzheimer staan gebundeld:

Veilig achter het stuur: autorijden met Alzheimer 
( http://www.veiligachterhetstuur.nl/autorijden-en-alzheimer/)De pagina behandelt de volgende punten:

  • De diagnose Alzheimer en de gevolgen voor de rijgeschikheid
  • De noodzaak van een eigen verklaring en een recent specialistisch rapport
  • Het keuren van de rijgeschiktheid middels een rijtest bij het CBR
  • Wat te doen als u vermoed dat iemand in uw omgeving dementieverschijnselen vertoont